International Champion Faireland's Eva


Sire: Nevskaja Uslada Yantarik x Dam: Candessa of My Darling Dogs
Pedigree Pedigree
 
DOB: 9/28/2010
Sex: Bitch
Color:
Champion: Yes
For Sale: No
  Pedigree of International Champion Faireland's Eva  
1st Generation 2nd Generation 3rd Generation 4th Generation 5th Generation

Nevskaja Uslada Yantarik

Rus CH Nevskaja Uslada Ozamoy Veterok

Russkaja Istorija Fortunat Yasny

   
 
   
 

Russkaja Istorija Zaronka

   
 
   
 

Rus CH Nevskaja Uslada Uslyshannya Tayna

NevskajaUsladaPolnochny Perepolokh

   
 
   
 

Rus CH Marfa

   
 
   
 

Candessa of My Darling Dogs

Zecy Aphaia

Axel V Dreikaiserhof

Cool Man vd Hoben Essee

Priezel V Dreikaiserhof

Geanny-Gwendolin V Lustigen Kobolden

Antonia V Eschenhof

Gorby V Marienbrunnen

Wanda v Eschenhof

Channel NR 5 Dreikaiserhof

   
 
   
 

Theresa of Faireland

Faireland's Fast Eddie

   
 
   
 

Ahavapicaro's Candessa of FLK